Mala škola
osećanja za roditelje

Roditelji često ne uspevaju da se nose sa burnim osećanjima svoje dece. Pa čak ni sa sopstvenim. Zbog nedovoljnog razumevanja prave funkcije osećanja, teško im je da prate decu dok razvijaju emocionalne i društvene sposobnosti. Mala škola osećanja za roditelje ukratko objašnjava:
– Zašto osećanja uopšte postoje?
– Zašto deca imaju tako intenzivna osećanja?
– Šta je deci potrebno da bi dobro razvila svoje emocionalne i društvene sposobnosti?

– Kako da postupamo sa sopstvenim osećanjima da bi ona naš odnos sa decom oplemenila, a ne narušila?
Vivijan Ditmar nam, pre svega, savetuje da se ne plašimo sopstvenih osećanja i ne dozvolimo sebi da nas ona ozlovolje. Upravo nam osećanja omogućavaju da svojoj deci budemo roditelji kakvi su im potrebni. Kada shvatimo kako da ispunimo sopstvene potrebe, a da pritom ne zanemarimo detetove, vaspitanje će postati zajedničko odrastanje i uspostavljanje ravnopravnog odnosa. Samo kroz takav odnos možemo zajedno sa svojom decom da steknemo ispunjen život i da u potpunosti iskusimo avanturu ljudske egzistencije.

Mala škola osećanja za roditelje
Kako deca razvijaju emocionalne i društvene sposobnosti
Laguna, 216 pages, paperback DIN 699.00

Reviews

„Važna knjiga koja nas uči kako da se zajedno s našom decom upustimo u proces odrastanja.”

Oya-Magazin

Original version

Kleine Gefühlskunde für Eltern

German, original version
Date of publication: July 2014